Sat. Sep 24th, 2022

Yavatmal : गणेशपूर रोडवरील खड्डे बुजवा अन्यथा खड्ड्यात बसून आंदोलन करणार छत्रपती महोत्सव समिती चा इशारा

वणी-गणेशपुर ला जोडनाऱ्या निगुडा नदीवरील पुलावर प्रचंड मोठे खड्डे पडले आहेत। अपघाताची शाक्यता बावली असूनमतांना अतिनाय मनोमय और शारीरिक त्रास सहनशक्ति आहे। तत्काळ 2 दिन खड्डे बुजवे खर खड्डाडये बुजवे खुर खड्डाडयात बाव चाल करण्यात येल असाक्ष्रपती सम्मिती नेपोब्लिक आर्टवर्क कलापला अभिकल्पन आहे।

वणी तालुक्यातील रस्त्याची अतिशय दयनीय स्टेज झाली आहे। रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डांकाची शृंखला निर्माण झाली आहे। वाहन चालन वाहन चालन आहे. लफानसहनअपघात नित्याचच असून मोठिया अपघाताची शक्यता बावली आहे। संबंधित विभाग कुंभकर्णी झोपेत असूननिगमनच्या पूर्वार्ती डागडजी करवी अशी मागणी होत आहे।

पूर येल्यलक्रापतीमसमिती ने असून गणेशते खड्डे टून आ केल्वस खतदयात बस अति उन्नत चाल करण्यात येल अकैक्टिवेटन प्रक्ट करण्याल। यावेई गणेश काकडे, गजानन चांदवार, आशिष बोबडे, खंडेज़ोडे यांच्या सहकार्ते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *